ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ อีเมอร์สัน อัลโก ASF ซีรีย์สำหรับท่อฝั่งดูด

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ อีเมอร์สัน

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ อีเมอร์สัน อัลโก ASF ซีรีย์ ที่เป็น ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ คุณภาพออกแบบมาเพื่อป้องกัน คอมเพรสเซอร์ จากสิ่งปลอมปนในระบบ ประสิทธิภาพการกรองขนาด 40 ไมครอน หัวท้ายเป็นท่อทองแดง เพื่อการเชื่อมต่อได้ง่าย ประหยัดเวลา เคลือบสีอีพอกซี่ป้องกันสนิม หัวท้ายมีวาล์วเข้าทั้งสองข้างเพื่อการตรวจสอบระบบ ออกแบบเพื่อการใช้งานแรงดันสูงสุด 500 PSIG ผ่านมาตราฐาน UL/CUL # SA3124 (ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ อีเมอร์สัน อัลโก EK ซีรีย์ จากอีเมอร์สันสหรัฐอเมริกา)

ฟิลเตอร์ดรายเออร์ อีเมอร์สัน อัลโก ASF ซีรีย์ ขนาดจุดต่อ (นิ้ว) การกรอง/ความดันสูงสุด ขนาด A ซม ขนาด B ซม
ASF 11S4 1/2 0DF 40 ไมครอน/500 psig 4.38 3.38
ASF 11S5 5/8 0DF 40 ไมครอน/500 psig 4.63 3.38
ASF 28S7 7/8 0DF 40 ไมครอน/500 psig 6.50 5.00
ASF 28S7-W 11/8 0DF 40 ไมครอน/500 psig 7.41 5.61
ASF 28S3-W 3/8 0DF 40 ไมครอน/500 psig 5.59 4.72
ASF 28S4-W 1/2 0DF 40 ไมครอน/500 psig 5.69 4.69
ASF 35F5-W 5/8 SAE 40 ไมครอน/500 psig 7.56 -
ASF 35S5-W 5/8 0DF 40 ไมครอน/500 psig 6.53 5.28
ASF 45F3-W 3/8 SAE 40 ไมครอน/500 psig 7.69 -
ASF 45S6-W 3/4 0DF 40 ไมครอน/500 psig 7.75 6.50
ASF 45S7-W 7/8 0DF 40 ไมครอน/500 psig 7.94 6.44
ASF 50S9-W 1 1/8 0DF 40 ไมครอน/500 psig 8.84 7.03
ASF 64S17-V 2 1/8 0DF 40 ไมครอน/500 psig 11.75 9.06
ASF 64S21-V 2 5/8 0DF 40 ไมครอน/500 psig 13.00 10.00
ASF 75S11-W 1 3/8 0DF 40 ไมครอน/500 psig 12.25 10.31
ASF 75S13-W 1 5/8 0DF 40 ไมครอน/500 psig 12.16 9.91