เคมี

เคมีภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ คุณภาพจากบีอาร์ไลน์ รีฟริโก เพื่อทำความสะอาดเครื่องทำความเย็น ล้างฟินคอยล์ ผลิตภัณฑ์เคมี จะช่วยป้องกันการกัดกร่อน ตะกรันและสนิม (ระบบปิด ชิลเลอร์) ป้องกันตะไคร้น้ำ แบคทีเรีย (ในระบบเปิด คูลลิ่งทาวเวอร์) และยืดอายุเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำเย็น จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน การเกิดฝุ่น เศษสกปรก คราบไขมันต่างๆ จับตัวกันแน่นติดตามท่อน้ำยา ใบพัดลม ตะแกรง อันเป็นต้นเหตุทำให้ประสิทธิภาพการส่งความเย็นลดน้อยลง และส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ลดลงด้วยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ เคมีคุณภาพจากบีอาร์ไลน์ รีฟริโก เพื่อถนอมรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ

BRLINE Model Description Regular Packaging
BRLN-SCSE 100 เคมีสำหรับล้างตะกรัน 20 LT/GL
BRLN-SCSE 200 น้ำยาล้างฟินน์คอยย์ 4 LT/GL
BRLN-SCSE 5000 เคมีป้องกันตะไคร่น้ำ และ แบคทีเรีย (ในระบบปิด cooling tower) 20 KG/GL
BRLN-SCSE 7000 เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบปิด chiller 20 KG/GL
BRLN-SCSE 9600 เคมีป้องกันตะกรันและสนิม (ระบบปิด cooling tower) 20 KG/GL
BRLN-DE-SCALER CB REFRIGO น้ำยาทำความสะอาดเครื่องทำน้ำเย็น 20 KG/GL
BRLN-DE-SCALER F2 REFRIGO น้ำยาล้างเครื่องปรับอากาศ 20 KG/GL