น้ำยาความเย็น โทเทิลไลน์ บีอาร์ไลน์

น้ำยาแอร์ โทเทิลไลน์ บีอาร์ไลน์

น้ำยาแอร์ น้ำยาความเย็นจากโทเทิลไลน์ บีอาร์ไลน์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่องานปรับอากาศ และงานห้องเย็นของท่าน บรรจุเต็มปริมาณ ผ่านการตรวจสอบด้วยระบบคุณภาพ บรรจุในถังแบบใช้ครั้งเดียว เพื่องานติดตั้งและงานบริการระบบ ที่สะดวกรวดเร็วน้ำยาแอร์ สารหมุนเวียนในวงจรทำความเย็นและใช้เป็นตัวกลางดูดซับความร้อนและนำความร้อนไปถ่ายเท เลือกน้ำยาแอร์ที่ได้คุณภาพ เพื่อการใช้งานมีประสิทธิภาพของระบบของท่านผลิตภัณฑ์โทเทิลไลน์ บีอาร์ไลน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจในงานอะไหล่ ระบบปรับอากาศและ ห้องเย็นมาอย่างยาวนาน

น้ำยา ประเภทน้ำยา - ขนาดบรรจุ อัตราการทำลายโอโซน (ODP) จุดเดือด องศา C
TTLT-R220136TTL R22 - 30 ปอนด์/13.6 กก. 0.034 -40.8
TTLT-R1340136-PL R134a -30 ปอนด์/13.6 กก. 0 -26.1
TTLT-R404011-PL R404a - 24 ปอนด์/10.9 กก. 0 -46.5
TTLT-R407011-PL R407c - 25 ปอนด์/11.3 กก. 0 -43.8
TTLT-R410011-PL R410a - 25 ปอนด์/11.3 กก. 0 -51.6
TTLT-R141B136-PL R-141B - 13.6 กก. 0.11 32.05
BRLN-R3207-PL R32 - 7.0 kg กก. 0 -51.7