9607-I ข้องอทองแดง 90

ข้องอทองแดง

ข้องอ ทองแดง

ข้องอทองแดง 90 SMI เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จากประเทศเกาหลี โรงงาน เอสเอ็มไอ เกาหลี ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002 / ระบบคุณภาพ KSD 5578 ประเทศเกาหลี / ระบบคุณภาพ AS 3688 ประเทศออสเตรเลีย / ระบบคุณภาพ BS 864.2 / EN 1254 ประเทศอังกฤษ และระบบคุณภาพ ASME B16.22 & B16.29 จากสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ ข้องอทองแดง 90 ของ SMI จึงสามารถเป็นที่ไว้วางใจได้ในการใช้งานต่างๆ ของท่านได้เป็นอย่างดี

ข้อต่อหมายเลข ขนาดภายนอก (นิ้ว) ขนาด C นิ้ว ขนาด D นิ้ว
SMIF-SCE-90-058I 5/8 19/32 19/32
SMIF-SCE-90-034I 3/4 7/8 7/8
SMIF-SCE-90-078I 7/8 3/16 3/16
SMIF-SCE-90-118I 1 1/8 1 1/16 1 1/16