โคปแลนด์ ZR R407c (High/Med temp)

สโครลคอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์

สโครล คอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ (ZR R-407c) ได้รับการยอมรับในงานปรับอากาศ งานหล่อเย็นระบบ และ งานความเย็นแบบพรีซิชั่นอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในงานปรับอากาศ มีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รูฟทอป แพคเกจยูนิต และเครื่องทำน้ำเย็น ทั้งนี้ เทคโนโลยี่สโครลเป็นเทคโนโลยี่ที่ถูกใช้มากที่สุดทดแทนคอมแบบลูกสูบและ คอมแบบสกรู ด้วยความเหนือกว่าในการทำงานอันเนื่องมาจาก การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า ด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอมน้อย การจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า สามารถในการต่อแบบสองตัวและสามตัวได้ เพื่อการใช้งานต่างฤดูกาลที่มีโหลดต่างกัน ทำให้สโครลคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์จากอีเมอร์สัน เป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับใน คอมเพรสเซอร์งานปรับอากาศ มาโดยตลอด สโครลคอมเพรสเซอร์ (ZR R-407c) มีขนาดตั้งแต่ 1.5 HP (ZR18) ถึง 30 HP (ZR380) ตามการเลือกใช้งานของท่าน

ZR R407c Model Capacity (Btu/h) "Current(A)" "EER(Btu/Wh)" Displacement (cc/ Rev.)
220 V/1ph/50Hz
ZR18K5E PFJ 14,400 6.8 9.9 25.2
ZR22K3E PFJ 17,400 8.1 10.0 30.7
ZR24K3E PFJ 19,400 9.2 10.0 34.0
ZR26K3E PFJ 20,600 9.6 10.2 36.1
ZR28K3E PFJ 22,700 10.4 10.3 39.3
ZR30K3E PFJ 24,300 11.2 10.4 42.0
ZR34K3E PFJ 27,000 12.3 10.4 46.2
ZR36K3E PFJ 28,800 13.1 10.5 49.5
ZR40K3E PFJ 31,800 14.3 10.5 54.2
ZR42K3E PFJ 33,200 15.2 10.6 57.2
ZR45K3E PFJ 35,500 16.6 10.6 61.1
ZR47K3E PFJ 37,400 16.9 10.7 63.3
ZR48K3E PFJ 38,900 17.3 10.8 65.5
ZR68KCEPFJ 53,500 25.1 10.3 93.0
380 V/3ph/50 Hz
ZR22K3E TFD 17,500 3.1 10.5 30.7
ZR24K3E TFD 19,400 3.7 10.1 34.0
ZR26K3E TFD 21,800 4.1 10.0 36.1
ZR28K3E TFD 22,700 3.9 10.6 39.3
ZR30K3E TFD 25,200 4.4 11.1 42.0
ZR32K3E TFD 25,200 7.6 10.4 43.4
ZR34K3E TFD 27,000 4.7 10.7 46.2
ZR36K3E TFD 28,800 4.8 10.7 49.5
ZR38K5E TFD 30,000 5.4 10.4 50.9
ZR40K3E TFD 31,700 5.4 10.7 54.2
ZR42K3E TFD 33,300 5.3 10.7 57.2
ZR45KCE TFD 35,800 6.1 10.7 61.1
ZR47KCE TFD 37,400 6.5 10.9 64.2
ZR48KCE TFD 38,600 6.3 10.7 65.5
ZR48K5E TFD 38,300 6.2 11.1 63.4
ZR49K3E TFD 38,800 6.4 10.6 67.1
ZR54KSE TFD 45,600 7.4 10.9 73.1
ZR54K5E TFD 42,700 6.6 11.0 72.0
ZR57KSE TFD 48,700 7.8 10.9 77.2
ZR61KSE TFD 52,000 8.2 11.0 82.6
ZR61KHE TFM 48,900 8.0 10.9 82.6
ZR68KCE TFD 54,000 8.9 10.6 93.0
ZR72KCE TFD 56,500 9.1 11.0 98.1
ZR81KCE TFD 63,500 10.9 10.8 107.8
ZR84KCE TFD 67,000 11.4 10.9 113.6
ZR94KCE TFD 78,600 12.9 11.4 127.2
ZR108KCE TFD 88,100 13.8 11.6 142.9
ZR125KCE TFD 103,000 16.0 11.6 167.2
ZR144KCE TFD 118,000 17.7 11.6 190.9
ZR160KCE TFD TWD 128,000 20.5 11.2 209.1
ZR190KCE TFD TWD 150,000 26.5 11.0 249.2
ZR250KCE TWD 200,000 30.1 11.1 325.2
ZR310KCE TWD 248,000 37.9 11.1 410.6
ZR380KCE TWD 313,000 45.5 11.7 502.7