การมุ่งสู่การใช้งานสารทำความเย็นธรรมชาติ กลุ่ม CO2 / R290 / R600 / NH3 (กลุ่มที่มี GWP เท่ากับศูนย์หรือใกล้เคียง)

จากความตระหนักร่วมกันในหมู่นานาประชาชาติ เรื่องภาวะโลกร้อน  ได้มีกลุ่มผู้ผลิตและผู้ใช้ที่มุ่งไปสู่การใช้สารทำความเย็นที่มีอัตราการทำภาวะโลกร้อนที่ต่ำ GWP เท่ากับศูนย์หรือใกล้เคียง (กลุ่มสารธรรมชาติไฮโดรคาร์บอน CO2 / R290 / R600 / NH3 ) ไปเลยโดยตรง …(อ่านต่อ)