ข่าวจากสี่สมาคม ประชาสัมพันธ์เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยวิธีไม่ถูกต้อง

การประชาสัมพันธ์เพื่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต  จากการซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยวิธีไม่ถูกต้อง    สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้ทำสื่อการสอนงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ได้นำเสนอเรื่อง  ห้ามการใช้ออกซิเจนและไนโตรเจนโดยไม่ผ่านชุดลดความดัน Regulator และห้ามใช้ออกซิเจน อัดหารอยรั่ว เพราะระเบิดได้ …(อ่านต่อ)