Download Program Cooling Load ฟรี ข่าวจากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

ประกาศ Download Program Cooling Load ฟรี !
โดย  ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ) 
ได้ให้จัดทำโปรแกรม Cooling Load Calculations Program TMW-CL1 Version AI
ท่านสามารถ download โปรแกรม ดังกล่าว  ได้ที่ www.tmn.co.th  …(อ่านต่อ)

วีดีโอการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split type เพื่อแจกให้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกและสาธารณะทั่วไป

สมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดทำดีวีดีวีดีโอการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split type เพื่อแจกให้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกและสาธารณะทั่วไป บริษัทฯ, ห้าง, ร้านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับดีวีดีได้ฟรีที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ .. (อ่านต่อ)

เครื่องทำความเย็นแบบใช้ CO2 ผลิตภัณฑ์จาก โพรฟรอยด์ (Profroid) เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

ปัจจุบันนานาประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปได้มีการตื่นตัวเรื่องการใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์โลก  โดยได้มีมติร่วมในหลายครั้งในเรื่องการลดการใช้สารทำความเย็นที่มี GWP สูง หันมาใช้สารทำความเย็นที่มี LOW GWP และมีการพัฒนาสาร HFO & HFO blend เป็นทางเลือกต่อไป (อ่านต่อ)

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องควบคุมกำลังขับ ปรับความถี่ (Vaiable Frequency Drive – VFD)

เราสามารถใช้เครื่องควบคุมกำลังขับแบบปรับความถี่ (Vaiable Frequency Drive – VFD) ในการลดโหลด คอมเพรสเซอร์ห้องเย็น (สำหรับอุตสาหกรรมการถนอมอาหารและการรักษาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร) โดยการควบคุมให้คอมเพรสเซอร์ใช้กำลังที่จำเป็นที่โหลดต่างๆในทุกๆช่วงเวลาของวันและต่อเนื่อง   ด้วยวิธีปรับความถี่ในการควบคุมรอบของคอมเพรสเซอร์ ให้ใช้จุดที่พอเหมาะไม่มากเกินจำเป็น …(อ่านต่อ)

การประหยัดพลังงานด้วยการใช้พัดลมแบบ EC Motor Fan

EC Motor Fan ได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยี่พัดลม  ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น พัดลมที่มีมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (a fan with a brushless DC motor)   กล่าวโดยย่อ ด้วยการใช้งาน พัดลมแบบ EC จะมีประสิทธิภาพดีกว่าพัดลมแบบ AC ประมาณ 30%  เนื่องจากสนามแม่เหล็กรอง มาจากตัวแม่เหล็กมากกว่า ขดลวดทองแดง  …(อ่านต่อ)

ทิศทางของการใช้สารทำความเย็นในโลก จากมุมมองของผู้ผลิต แดนฟอสส์ (Danfoss perspective)

จากการประชุม สนธิสัญญามอนทรีออล คศ 1987 (เรื่องการยกเลิกสารทำความเย็นที่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ (ODP)) มาจนถึงสนธิสัญญาเกียวโต คศ 1997 (เรื่องการเกิดภาวะโลกร้อน Global warming potential)  และล่าสุดมาถึง สัญญากิกาลิ (Kikali Agreement) คศ 2016 ทำให้ทิศทางเรื่องน้ำยาทำความเย็นได้ถูกยอมรับร่วมกัน  ไปสู่การใช้สารทำความเย็นแบบมีอัตราการทำภาวะโลกร้อนที่น้อย (Low GWP – Low Global warming potential) ..(อ่านต่อ)

ข่าวจากสี่สมาคม ประชาสัมพันธ์เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยวิธีไม่ถูกต้อง

การประชาสัมพันธ์เพื่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต  จากการซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยวิธีไม่ถูกต้อง    สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้ทำสื่อการสอนงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ได้นำเสนอเรื่อง  ห้ามการใช้ออกซิเจนและไนโตรเจนโดยไม่ผ่านชุดลดความดัน Regulator และห้ามใช้ออกซิเจน อัดหารอยรั่ว เพราะระเบิดได้ …(อ่านต่อ)

การมุ่งสู่การใช้งานสารทำความเย็นธรรมชาติ กลุ่ม CO2 / R290 / R600 / NH3 (กลุ่มที่มี GWP เท่ากับศูนย์หรือใกล้เคียง)

จากความตระหนักร่วมกันในหมู่นานาประชาชาติ เรื่องภาวะโลกร้อน  ได้มีกลุ่มผู้ผลิตและผู้ใช้ที่มุ่งไปสู่การใช้สารทำความเย็นที่มีอัตราการทำภาวะโลกร้อนที่ต่ำ GWP เท่ากับศูนย์หรือใกล้เคียง (กลุ่มสารธรรมชาติไฮโดรคาร์บอน CO2 / R290 / R600 / NH3 ) ไปเลยโดยตรง …(อ่านต่อ)