E-commerce Marketing executive / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

E-commerce Marketing executive / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
สถานที่ทำงาน : ประจำที่สำนักงานใหญ่ ตึก บี.กริม ชั้น 7 ถนนกรุงเทพกรีฑา  หัวหมาก  กรุงเทพ