โปรโมชั่น “โอราฟอน” น้ำมันคอมเพรสเซอร์ POE 32 , POE 68

คุณสมบัติหลักของ ORAFON PREMIUM POE 32 , POE 68  มาพร้อมราคาสุดพิเศษ น้ำมันคอมเพรสเซอร์สังเคราะห์ที่เหนือกว่า น้ำมันคอมเพรสเซอร์ (POE) ทั่ว ๆ ไป
มีความสามารถในการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม  ต้านทานการเสื่อมสภาพ อันเนื่องมาจากการทำปฏิกิริยากับน้ำ  เข้ากันได้กับวัสดุของคอมเพรสเซอร์ทุกประเภท ทั้งระบบเก่าและใหม่
ค่าความเป็นพิษที่ต่ำ และมีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพสูง มีคุณสมบัติการลดการดูดความชื้นและสารป้องกันความชื้นที่ดี  ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น อันเนื่องมาจากอุณหภูมิความร้อนที่สูง  มีประสิทธิภาพการละลายเข้ากันดี กับสารทำความเย็น

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ POE