เบเจอร์ บี.กริม ขอให้ทุกท่านมีความสุข วันลอยกระทง และ ปลุกความหลอนชวนสนุกไปด้วยกับวันฮาโลวีนพร้อมกัน

วันลอยกระทงปีนี้ 31 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันฮาโลวีน อีกด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่ามีความสุข ปลุกความหลอนชวนสนุก ลอยกระทง พร้อมในบรรยากกาศฮาโลวีน ค่ะ

Loy Krathong Festival Day,Halloween