วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทาง บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งปิดทำการในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2563 ค่ะ