ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ” Bangkok RHVAC 2013 ” -en

บริษัทเบเจอร์ บี.กริม(ประเทศไทย) จำกัด 

 

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ” Bangkok RHVAC 2013 “

ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้า ไบเทค บางนา Hall 101-104 ที่บูธ N27, N29, M28

และ M30 เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. พบกับบูธแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงาน

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ” Bangkok RHVAC 2013 ” -en

บริษัทเบเจอร์ บี.กริม(ประเทศไทย) จำกัด 

 

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ” Bangkok RHVAC 2013 “

ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้า ไบเทค บางนา Hall 101-104 ที่บูธ N27, N29, M28

และ M30 เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. พบกับบูธแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงาน