การประหยัดพลังงานด้วยการใช้พัดลมแบบ EC Motor Fan

EC Motor Fan ได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยี่พัดลม  ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น พัดลมที่มีมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (a fan with a brushless DC motor)

กล่าวโดยย่อ ด้วยการใช้งาน พัดลมแบบ EC จะมีประสิทธิภาพดีกว่าพัดลมแบบ AC ประมาณ 30%  เนื่องจากสนามแม่เหล็กรอง มาจากตัวแม่เหล็กมากกว่า ขดลวดทองแดง    นอกจากนี้ EC motor fan ยังมีขอบเขตประสิทธิภาพที่จุดทำงานต่างๆที่คงที่   ไม่แตกต่างกันมากหากจุดทำงานไม่ใช่จุด Optimum point เช่นพัดลมธรรมดา

EBM EC Motor fan (Axial type) เป็นสินค้าเทคโนโลยี่ เพื่อตอบสนองการประหยัดพลังงาน และ ประสิทธิภาพในแง่นี้

กรุณาคลิกเพื่อดูเอกสารแนบ