บริษัทในอาเซียน

บริษัทในอาเซียน

บริษัทเริ่มขยายธุรกิจอะไหล่ระบบความเย็น ไปในภูมิภาคอาเซียน เมื่อบริษัทได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท RNA Engineering & Trading ประเทศมาเลย์เซีย  ซึ่งนับเป็นสาขาแรกนอกประเทศไทยเมื่อปี พศ 2558

บริษัท RNA Engineering & Trading Malaysia เป็นบริษัทชั้นนำเก่าแก่ (กว่าสี่สิบปี) ที่ดำเนินกิจการอย่างประสพความสำเร็จ ในงานอะไหล่ระบบทำความเย็น ด้วยดีเสมอมา    ทั้งนี้หลังจากที่ได้รวมกิจการ บริษัทก็ได้ร่วมพัฒนาองค์กรและขยายขอบเขตธุรกิจไปโดยลำดับ  จนสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริการที่เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสนับสนุนจากเครือข่าย เบเจอร์ บีกริม อย่างต่อเนื่อง

ทีมงานของบริษัท RNA Engineering & Trading Malaysia  ประกอบด้วยบุคคลากรที่มีประสพการณ์ ทางระบบความเย็นที่ยาวนาน และพร้อมให้คำปรึกษา และบริการแก่ลูกค้ามาเลย์เซีย ให้ดียิ่งขึ้นไปเช่นกัน  บริษัทมีคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า รถขนส่งสินค้า เพื่อรองรับและให้บริการ แก่ลูกค้าอย่างพรั่งพร้อม

บริษัท มีสำนักงานใหญ่และคลังสินค้า อยู่ใน กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ถนนซันเปง) ในเขตค้าส่งสินค้าระบบความเย็น และมีคลังสินค้าสำรองขนาดใหญ่ อยู่ไม่ห่างกัน   ด้วยเครือข่าย เบเจอร์ บีกริม บริษัทสามารถแชร์สินค้าคงคลังระหว่างกัน  ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าที่เร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่ง

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่:  www.rna.com.my