งานและตำแหน่งว่าง

งานและตำแหน่งว่าง

Product Sales Engineer / วิศวกรขายอุปกรณ์ระบบ

รับสมัครงานในตำแหน่ง “วิศวกรขายอุปกรณ์ระบบ / Product Sales Engineer”
Qualification: Male, Age between 22-30 Years old, Bachelor degree in Mechanical or Electrical Engineering,
At least 1 year of experience in Sales Engineer or Consulting Engineer.
Experience in Air-conditioning sales & Part Sales will receive special consideration.

Sales Engineer (Refrigeration project)  / วิศวกรฝ่ายขายโครงการ

รับสมัคร Sales Engineer (Refrigeration project) / วิศวกรฝ่ายขายโครงการ
Qualification: Male,  Age between 22-30 Years old. Bachelor degree in Mechanical or Electrical Engineering.
Competency in Engineering / Technical product sales.
Experienced in the Refrigeration / Air-cond system sales or Heat Exchange sales will be specially considered. 

E-commerce Marketing executive / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

E-commerce Marketing executive / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
สถานที่ทำงาน : ประจำที่สำนักงานใหญ่ ตึก บี.กริม ชั้น 7 ถนนกรุงเทพกรีฑา  หัวหมาก  กรุงเทพ