ผลิตภัณฑ์จากโพรฟรอยด์ (Profroid) คอนเดนซิ่งทำความเย็นใช้ CO2

จากที่นานาประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปได้มีการตื่นตัวเรื่องการใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์โลก  โดยหันมาใช้สารทำความเย็นที่มี LOW GWP  หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (GWP=1 หรือสูงกว่าไม่มาก) เช่น CO2 / R-290 / R-600 / NH3 (อ่านต่อ)

EBM EC Motor Fan พัดลมประหยัดพลังงาน

EBM EC Motor Fan ได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยี่พัดลม  ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นพัดลมที่มีมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (a fan with a brushless DC motor) กล่าวโดยสรุปคือ ด้วยการใช้งานพัดลมแบบ EC จะมีประสิทธิภาพดีกว่าพัดลมแบบ AC ประมาณ 30% (อ่านต่อ)

Honeywell Vaiable Frequency Drive – VFD ประหยัดพลังงานด้วยเครื่องควบคุมกำลังปรับความถี่

Honeywell Vaiable Frequency Drive – VFD สามารถใช้ควบคุมกำลังขับแบบปรับความถี่ ในการลดโหลด คอมเพรสเซอร์ห้องเย็น (สำหรับอุตสาหกรรมการถนอมอาหารและการรักษาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร) โดยการควบคุมให้คอมเพรสเซอร์ใช้กำลังที่จำเป็นที่โหลดต่างๆในทุกๆช่วงเวลาของวันและอย่างต่อเนื่อง (อ่านต่อ)