เบเจอร์ บี.กริม และบริษัทในเครือ Beijer ref ร่วมเข้าชมโรงงาน Emerson Suzhou

ผู้บริหาร เบเจอร์ บี.กริม เยี่ยมชมโรงงาน Emerson Suzhou และเข้าชมงาน China Refrigeration Shanghai 09-11 Apr 2019

read the online version