3 มิถุนายน 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประทศไทย) จำกัด

3 มิถุนายน 2564