โปรโมชั่น..!  ขาแขวนคอนเดนซิ่ง “TOTALINE”

โปรโมชั่น..!  ขาแขวนคอนเดนซิ่ง “TOTALINE” ขนาดความหนาเหล็กมาตรฐาน มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ราคาก็ดีสุด สุด นะคะ