โบว์ลิ่งเชื่อมความสามัคคี กับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

บริษัท เบเจอร์ บี.กริม ได้เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสามัคคี กับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาอีกปีค่ะ