ซื้อเครื่องปรับอากาศ “Carrier” 1 ชุด แถมฟรี อะไหล่แอร์ 11 รายการ มูลค่า 3,257 บาทหรือเปลี่ยนเป็นส่วนลดเพิ่ม

หมดเขต 31 พฤษภาคม 2561

!! แถมฟรีอะไหล่แอร์  !!  เมื่อสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ  Carrier  หรือ เปลี่ยนเป็นส่วนลด

1 ชุด  ⇒   รับฟรีอะไหล่แอร์ 11 รายการ มูลค่า 3,257.-  หรือ   เปลี่ยนเป็นส่วนลดเพิ่ม 1,000.- /ชุด

5 ชุด ⇒   รับฟรีแวคคั่มปั๊ม “BRline” ขนาด 6 CFM. มูลค่า  8,500.- 

 

 

ซื้อเครื่องปรับอากาศ “Carrier” 1 ชุด แถมฟรี อะไหล่แอร์ 11 รายการ มูลค่า 3,257 บาทหรือเปลี่ยนเป็นส่วนลดเพิ่ม

หมดเขต 31 พฤษภาคม 2561

!! แถมฟรีอะไหล่แอร์  !!  เมื่อสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ  Carrier  หรือ เปลี่ยนเป็นส่วนลด

1 ชุด  ⇒   รับฟรีอะไหล่แอร์ 11 รายการ มูลค่า 3,257.-  หรือ   เปลี่ยนเป็นส่วนลดเพิ่ม 1,000.- /ชุด

5 ชุด ⇒   รับฟรีแวคคั่มปั๊ม “BRline” ขนาด 6 CFM. มูลค่า  8,500.-