แอร์คูล อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU แจกจริงแจกทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง…..

ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ♦♦♦ ได้รับแอร์คูล Aircool อินเวอร์เตอร์ ขนาด 12,000 BTU จากโปรโมชั่น โชค 3 ชั้น !! แจกจริง จริงทุกเดือน ⇒ โชคชั้นที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2563

ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านนะคะ