เบเจอร์ บี.กริม เป็นเกียรติ อย่างสุดซึ้ง

เบเจอร์ บี.กริม ขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง แด่ บริษัท นาสเทค แอร์ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และกิจกรรม เบเจอร์ บี.กริม มาโดยตลอด

อย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี เบเจอร์ บี.กริม รู้สึกยินดีมาก ที่ได้รับเกียรติและความไว้วางใจ บริษัท นาสเทค แอร์ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ต่ออายุสัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้า Licensee ประจำปี 2019 

ต่ออายุสัญญา Licensee บริษัท นาส