เบเจอร์ บี.กริม เป็นเกียรติอย่างยิ่ง

เบเจอร์ บี.กริม ขอขอบพระคุณ บริษัท เอส.วี.เอส แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่ไว้วางใจ เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการ สนับสนุนกิจกรรม เบเจอร์ บี.กริม เป็นอย่างดีเสมอมา ระยะเวลามากกว่า 10 ปี  และในปี 2019 เช่นดั่งเดิม ได้รับเกียรติอย่างยิ่ง ต่ออายุสัญญาธรุกิจ Licensee  กับ เบเจอร์ บี.กริม อย่างเป็นทางการ

เบเจอร์ บี.กริม นำทีมโดยฝ่ายบริหาร คุณฤกษ์ชัย พรมงคลลาภ และทีมฝ่ายขาย มอบโล่ต่ออายุสัญญาตัวแทนจำหน่ายปรจำปี 2019 Licensee  และ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2019

ต่ออายุสัญญา บริษัท เอส วี เอส แอร์เอ็นจิเนียริ่ง