เบเจอร์ บี.กริม เป็นเกียรติอย่างยิ่ง

เบเจอร์ บี.กริม ขอขอบพระคุณ บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ที่ไว้วางใจ เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการ สนับสนุนกิจกรรม เบเจอร์ บี.กริม เป็นอย่างดีเสมอมา ระยะเวลามากกว่า 10 ปี  และในปี 2019 ก็เช่นเดิม ได้รับเกียรติอย่างยิ่ง ต่ออายุสัญญาธรุกิจ Licensee  กับ เบเจอร์ บี.กริม อย่างเป็นทางการ

เบเจอร์ บี.กริม นำทีมโดยฝ่ายบริหาร คุณนิรันดร์ ล้ำเลิศลักษณชัย (จากขวาท่านที่ 5) และ คุณฤกษ์ชัย พรมงคลลาภ (จากซ้ายท่านที่ 2) และทีมฝ่ายขาย มอบโล่ต่ออายุสัญญาตัวแทนจำหน่ายปรจำปี 2019 Licensee