เบเจอร์ บี.กริม เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019)

!!… แล้วพบ เบเจอร์ บี.กริม ได้ที่ booth :   F46,F48,G45,G47 นะคะ …♥

ระยะเวลาจัดงาน  :   วันที่  25 – 28 กันยายน 2562
– วันเจราจาธุรกิจ :  วันที่  25 – 27 กันยายน 2562 (เวลา 10.00-18.00 น.)
– วันจำหน่ายปลีก : วันที่  28 กันยายน 2562         (เวลา 10.00-18.00 น.)