เบเจอร์ บี.กริม ร่วมส่งกำลังใจ ด้วยรักและห่วงใย ห่างไกล COVID-19 ไม่ประมาท การ์ดต้องไม่ตก… เราจะผ่านมันไปด้วยกัน!

เบเจอร์ บี.กริม ร่วมส่งกำลังใจ ด้วยรักและห่วงใย ห่างไกล COVID-19  ไม่ประมาท การ์ดต้องไม่ตก… เราจะผ่านมันไปด้วยกัน!