เบเจอร์ บี.กริม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม 2562

5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ