เบเจอร์ บี.กริม จัดโปรโมชั่น 2019 รวม 5 โปรแรง!

เบเจอร์…จัดโปรแรง! 2019   5 โปร  แถมฟรี!  ครบเครื่องเรื่องผลิตภัณฑ์อะไหล่แอร์ 

โปร 1. แถมฟรี! แมกเนติก คอนเทคเตอร์ รีเลย์ 1P 25A

โปร 2. แถมฟรี! คาปาซิเตอร์

โปร 3. แถมฟรี! 3 รายการ เลือกรับโดยไม่ซ่้ำรายการ

โปร 4. ซื้อ 1 แลกซื้้อราคาพิเศษ 1
โปร 5. ซื้้อ 1 แถมฟรี 1 แลกซื้อราคาพิเศษ 1