เบเจอร์ บี.กริม จัดโปรโมชั่นสุดอลัง ซื้อคอยล์เย็น FRITERM,EDEN,MULLER ซื้อ 1 แถม 1

เบเจอร์ บี.กริม จัดโปรโมชั่นสุดอลัง!! ซื้อคอยล์เย็น FRITERM,EDEN,MULLER ซื้อ 1 แถม 1  Expansion valve มูลค่าสูงสูด 4,000.-  หรือ  BRline Temperature controller มูลค่า 1,000.- (ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น) No.EPS-20190007

วันนี้ – 31 ตุลาคม 2019