เบเจอร์ บี.กริม จัดโปรสุดเด็ดโชค 3 ชั่น : โชคชั้นที่ 1…

JACKPOT !!..

โชคชั้นที่ 1… ซื้อสินค้า ครบ 10,000 บาท ต่อบิล (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
เพียงในบิลมีรายการอะไหล่ Daikin หรือ Amena รวมในบิลนั้น ด้วย รับฟรี แก้วรักษ์โลก 1 ใบ

แก้วรักษ์โลก