เบเจอร์ บี.กริม จัดทำบุญบริษัทส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำนักงานใหญ่ ณ อาคาร บี.กริม เมื่อวันที่ 26/12/2562

เบเจอร์ บี.กริม จัดทำบุญบริษัทส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำนักงานใหญ่ ณ อาคาร บี.กริม เมื่อวันที่ 26/12/2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน ทุกท่าน รวมถึงพนักงานที่อยู่ตามสาขาทุกสาขา และลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ขอให้ได้รับกุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ คุ้มพระคุ้มครอง เทวดปกป้อง นะคะ สาธุ สาธุ สาธุ