เบเจอร์ บี.กริม จัดการแข่งขัน Badminton Tournament 2018 ทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 พฤศจิกายน 2018

♥..เริ่มแล้วนะคะ ครั้งที่ 1..♥  การแขังขัน  Badminton Tournament 2018  นำทีมโดย ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ ♥..เชิญชวนบริษัทในเครือร่วมเชียร์ส่งแรงใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือกันนะคะ..♥

เบเจอร์ บี.กริม จัดการแข่งขัน Badminton Tournament 2018 ทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 พฤศจิกายน 2018

♥..เริ่มแล้วนะคะ ครั้งที่ 1..♥  การแขังขัน  Badminton Tournament 2018  นำทีมโดย ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ ♥..เชิญชวนบริษัทในเครือร่วมเชียร์ส่งแรงใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือกันนะคะ..♥