เบเจอร์ บี.กริม ขอขอบคุณความรักความห่วงใยที่ Aeroflex มอบหน้ากาก EP-Kare มาให้ เราจะสู้และผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

เบเจอร์ บี.กริม ♥…ขอขอบคุณความรักความห่วงใยที่ Aeroflex มอบหน้ากาก EP-Kare มาให้เราจะสู้และผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะ…♥