เบเจอร์ บี.กริม ขอขอบคุณ บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส จำกัด ไว้วางใจต่ออายุสัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้า Licensee 2020

เบเจอร์ บี.กริม ขอแสดงความขอบคุณ บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส จำกัด ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และกิจกรรม เบเจอร์ บี.กริม มาด้วยดีโดยตลอด

และสิ่งสำคัญ ที่ได้รับเกียรติและความไว้วางใจ  ต่ออายุสัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้า Licensee ประจำปี 2020  อย่างเป็นทางการค่ะ