เบเจอร์ บี.กริม ขอขอบคุณ ทีมบริหารบริษัท ไทยเทพรส เข้าชมการใช้ระบบ Baan ERP

♥…ทีมบริหารบริษัท ไทยเทพรส และ บริษัท Prosoft ที่ปรึกษา เข้าชมการใช้ระบบ Baan ERP กับ เบเจอร์ บีกริม เมื่อเช้าวันที่ 7 กพ 2563 ณ สำนักงานใหญ่ ตึกบีกริมชั้น 7…♥