เบเจอร์ จัดโปรยอดซื้อคูณ 2 นับยอดทริปญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์บอลล์วาล์ว “SANHE”

โปรแรง! ปลายปี 2018 สั่งซื้อบอลล์วาล์วขนาดใดก็ได้ ราคาพิเศษ + ยอดซื้อคูณ 2  นะคะ แล้วไปฟินเวอร์ กุนมะ (Gunma) เมืองแห่งออนเซน ประเทศญี่ปุ่น กันนะคะ . Best Onsen in Japan

เบเจอร์ จัดโปรยอดซื้อคูณ 2 นับยอดทริปญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์บอลล์วาล์ว “SANHE”

โปรแรง! ปลายปี 2018 สั่งซื้อบอลล์วาล์วขนาดใดก็ได้ ราคาพิเศษ + ยอดซื้อคูณ 2  นะคะ แล้วไปฟินเวอร์ กุนมะ (Gunma) เมืองแห่งออนเซน ประเทศญี่ปุ่น กันนะคะ . Best Onsen in Japan