เจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

คุณนิรันดร์ ล้ำเลิศลักษณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

คณะผู้บริหารและพนักงาน พร้อมกันที่ปะรำหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ก่อนเวลาบำเพ็ญกุศล ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

คุณนิรันดร์ ล้ำเลิศลักษณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

คณะผู้บริหารและพนักงาน พร้อมกันที่ปะรำหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ก่อนเวลาบำเพ็ญกุศล ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก