แบบคาสเซ็ท เบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ แบบคาสเซ็ท

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาแบบคาสเซ็ท เบอร์ #5 แบรนด์แคเรียร์ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" แบบคาสเซ็ท เบอร์ #5 รุ่น "ความเย็น (บีทียู)""ประสิทธิภาพ (SEER/EER)""ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz)""ขนาดห้อง* (ตารางเมตร)"
38TSF0131A1 / 40TSF0131UP (R-410a) 13,00013.4220/1/5012 - 20
38TSF0181A1 / 40TSF0181UP (R-410a) 18,10012.9220/1/5015 - 25
38TSF0242A1 / 40TSF0241UP (R-410a) 24,20012.9220/1/5020 - 35
38TSF0301A1 / 40TSF0301UP (R-410a) 30,00012.4220/1/5025 - 40
38TSF0361A1 / 40TSF0361UP (R-410a) 36,10012.4220/1/5030 - 50
38TSF0361A3 / 40TSF0361UP (R-410a) 36,10012.4380/3/5030 - 50
38TSF0401A1 / 40TSF0401UP (R-410a) 40,20012.4220/1/5035 - 55
38TSF0401A3 / 40TSF0401UP (R-410a) 40,20012.4380/3/5035 - 55
38TBU0481A3 / 40TBU0481UP (R-410a) 51,5009.5380/3/5045 - 65
38TBU0601A3 / 40TBU0601UP (R-410a) 60,00010.3380/3/5050 - 75