แบบแขวนใต้ฝ้า เบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า เบอร์ #5 แบรนด์แคเรียร์ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" แบบแขวนใต้ฝ้า เบอร์ #5 รุ่น "ความเย็น (บีทียู)""ประสิทธิภาพ (SEER/EER)""ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz)""ขนาดห้อง* (ตารางเมตร)"
38TSF0131A1 / 42TSF0131CP (R-410a) 13,00013.1220/1/5012 - 20
38TSF0181A1 / 42TSF0181CP (R-410a) 18,10012.9220/1/5015 - 25
38TSF0242A1 / 42TSF0242CP (R-410a) 24,20012.9220/1/5020 - 35
38TSF0301A1 / 42TSF0301CP (R-410a) 30,00012.4220/1/5025 - 40
38TSF0361A1 / 42TSF0361CP (R-410a) 36,10012.4220/1/5030 - 50
38TSF0361A3 / 42TSF0361CP (R-410a) 36,10012.4380/3/5030 - 50
38TSF0401A1 / 42TSF0401CP (R-410a) 40,20012.4220/1/5035 - 55
38TSF0401A3 / 42TSF0401CP (R-410a) 40,20012.4380/3/5035 - 55