แบบแขวนซ่อนในฝ้า เบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนซ่อนในฝ้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวนซ่อนในฝ้า เบอร์ #5 แบรนด์แคเรียร์ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" แบบแขวนซ่อนในฝ้า เบอร์ #5 "ความเย็น (บีทียู)""ประสิทธิภาพ (SEER/EER)""ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz)""ขนาดห้อง* (ตารางเมตร)"
38RLG012R100 / 42CLG004X110 (R-410a) 13,30713.3220/1/5012 - 20
38RLG018R100 / 42CLG006X110 (R-410a) 19,44813.3220/1/5015 - 25
38RLG018S101 / 42CLG006X110 (R-410a) 19,44813.3220/1/5015 - 25
38RLG024R100 / 42CLG008X110 (R-410a) 24,90813.3220/1/5020 - 35
38RLG024S101 / 42CLG008X110 (R-410a) 25,93113.3220/1/5020 - 35
38RLG030S101 / 42CLG010X110 (R-410a) 30,02612.8220/1/5025 - 40
38RLG036S101 / 42CLG012X110 (R-410a) 36,16712.8220/1/5030 - 50
38RLG036S301 / 42CLG012X310 (R-410a) 36,16712.8380/3/5030 - 50
38RLG040S101 / 42CLG014X110 (R-410a) 40,26212.8220/1/5035 - 55
38RLG040S311 / 42CLG014X310 (R-410a) 40,26212.8380/3/5035 - 55