แบบแขวนซ่อนในฝ้า อินเวอร์เตอร์

เครื่องปรับอากาศแบบคาสเซ็ท

เครื่องปรับอากาศ แบบคาสเซ็ท

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบคาสเซ็ท (Cassette type) อินเวอร์เตอร์คอนโทรล ปรับความถี่ประหยัดพลังงานได้ ทั้งแบรนด์ โตชิบาและแคเรียร์ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"โตชิบา"แบบแขวนซ่อนในฝ้า อินเวอร์เตอร์ "ความเย็น (บีทียู)""ประสิทธิภาพ (SEER/EER)""ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz)""ขนาดห้อง* (ตารางเมตร)"
RAV-TE401AP-T / RAV-SE401BP-T (R-410a) 13,500SEER 17.09220/1/5012 - 20
RAV-TE561AP-T / RAV-SE561BP-T (R-410a) 16,518SEER 17.13220/1/5020 - 30
RAV-TE801AP-T / RAV-SE801BP-T (R-410a) 21,380SEER 18.36220/1/5020 - 30
RAV-TE1001AP-T / RAV-SE1001BP-T (R-410a) 35,500SEER 15.32220/1/5030 - 50
RAV-TE1001A8-T / RAV-SE1001BP-T (R-410a) 35,500SEER 15.32380/3/5030 - 50
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1251BP-T (R-410a) 42,600SEER 14.66220/1/5040 - 60
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE1251BP-T (R-410a) 42,600SEER 15.04380/3/5040 - 60
"แคเรียร์" แบบแขวนซ่อนในฝ้า อินเวอร์เตอร์ "ความเย็น (บีทียู)""ประสิทธิภาพ (SEER/EER)""ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz)""ขนาดห้อง* (ตารางเมตร)"
38TSV0131A1 / 42TSV0131BP (R-410a) 13,500SEER 17.09220/1/5012 - 20
38TSV0181A1 / 42TSV0181BP (R-410a) 16,518SEER 17.13220/1/5020 - 30
38TSV0241A1 / 42TSV0241BP (R-410a) 21,380SEER 18.36220/1/5020 - 30
38TSV0361A1 / 42TSV0361BP (R-410a) 35,500SEER 15.32220/1/5030 - 50
38TSV0361A3 / 42TSV0361BP (R-410a) 35,500SEER 15.32380/3/5030 - 50
38TSV0401A1 / 42TSV0401BP (R-410a) 42,600SEER 14.66220/1/5040 - 60
38TSV0401A3 / 42TSV0401BP (R-410a) 42,600SEER 15.04380/3/5040 - 60