แบบต่อท่อลมขนาดกลาง

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมขนาดกลาง แบรนด์แคเรียร์ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" แบบต่อท่อลมขนาดกลาง R-410a"ความเย็น (บีทียู)""ประสิทธิภาพ (SEER/EER)""ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz)""ขนาดห้อง* (ตารางเมตร)"
38LHU048S301 / 40LAU004X48,000STD.380/3/5040 - 60
38LHU060S301 / 40LAU006X60,000STD.380/3/5050 - 75
38LHU078S301 / 40LAU008X78,000STD.380/3/5060 - 100
38LHU100S301 / 40LAU010X100,000STD.380/3/5090 - 120
38LHU120S301 / 40LAU012X120,000STD.380/3/50100 - 130
38LHU150S301 / 40LAU015X150,000STD.380/3/50120 - 160