แบบตู้ตั้งพื้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น แบรนด์แคเรียร์ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" แบบตู้ตั้งพื้น R-410a รุ่น"ความเย็น (บีทียู)""ประสิทธิภาพ (SEER/EER)""ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz)""ขนาดห้อง* (ตารางเมตร)"
38RLU018R100 / 40QBU018X-1018,084TIS220/1/5015 - 25
38RLU018S101 / 40QBU018X-1018,084TIS220/1/5015 - 25
38RLU024R100 / 40QBU024X-1024,225TIS220/1/5020 - 35
38RLU024S101 / 40QBU024X-1024,225TIS220/1/5020 - 35
38RLU030R100 / 40QBU030X-1030,026TIS220/1/5025 - 40
38RLU030S111 / 40QBU030X-1030,026TIS220/1/5025 - 40
38RLU036R100 / 40QBU036X-1036,167TIS220/1/5030 - 50
38RLU036S101 / 40QBU036X-1036,167TIS220/1/5030 - 50
38RLU036S301 / 40QBU036X-1036,167TIS380/3/5030 - 50
38RLU040S101 / 40QBU040X-1040,262TIS220/1/5035 - 55
38RLU040S301 / 40QBU040X-1040,262TIS380/3/5035 - 55
38RLU048S301 / 40QBU048X-1048,000STD.380/3/5045 - 65
38RLU060S301 / 40QBU060X-1060,000STD.380/3/5050 - 75
38LHU078S301 / 40QDU080X-1078,000STD380/3/5065 - 100
38LHU100S301 / 40QDU100X-10100,000STD380/3/5085 - 135
38LHU120S301 / 40QDU120X-10120,000STD380/3/50100 - 150
38LHU150S301 / 40QDU150X-10150,000STD380/3/50120 - 180