เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์

เครื่องปรับอากาศ แขวนใต้ฝ้า

ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ แขวนใต้ฝ้า (ceiling type) อินเวอร์เตอร์คอนโทรล ปรับความถี่ประหยัดพลังงานได้ ทั้งแบรนด์ โตชิบาและแคเรียร์ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"โตชิบา" แขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น "ความเย็น (บีทียู)""ประสิทธิภาพ (SEER/EER)""ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz)""ขนาดห้อง* (ตารางเมตร)"
RAV-TE401AP-T / RAV-SE402CP-T (R-410a) 13,500SEER 18.87220/1/5012 - 20
RAV-TE561AP-T / RAV-SE562CP-T (R-410a) 18,124SEER 18.15220/1/5015 - 25
RAV-TE801AP-T / RAV-SE802CP-T (R-410a) 24,200SEER 16.92220/1/5020 - 35
RAV-TE1001AP-T / RAV-SE1002CP-T (-410a) 34,000SEER 17.40220/1/5030 - 50
RAV-TE1001A8-T / RAV-SE1002CP-T (R-410a) 34,000SEER 17.40380/3/5030 - 50
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1252CP-T1 (R-410a) 40,000SEER 16.04220/1/5035 - 55
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE1252CP-T (R-410a) 37,500SEER 17.03380/3/5030 - 50
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1252CP-T1 (R-410a) 41,285SEER 15.92220/1/5035 - 55
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE1252CP-T (R-410a) 41,285SEER 15.92380/3/5035 - 55
"แคเรียร์" แขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น "ความเย็น (บีทียู)""ประสิทธิภาพ (SEER/EER)""ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz)""ขนาดห้อง* (ตารางเมตร)"
38TSV0131A1 / 42TSV0132CP (R-410a) 13,500SEER 18.87220/1/5012 - 20
38TSV0181A1 / 42TSV0182CP (R-410a) 18,124SEER 18.15220/1/5015 - 25
38TSV0241A1 / 42TSV0242CP (R-410a) 24,200SEER 16.92220/1/5020 - 35
38TSV0361A1 / 42TSV0362CP (R-410a) 34,000SEER 17.40220/1/5030 - 50
38TSV0361A3 / 42TSV0362CP (R-410a) 34,000SEER 17.40380/3/5030 - 50
38TSV0401A1 / 42TSV0402CP1 (R-410a) 40,000SEER 16.04220/1/5035 - 55
38TSV0401A3 / 42TSV0402CP (R-410a) 37,500SEER 17.03380/3/5030 - 50