เครื่องปรับอากาศ แบบคาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ แบบคาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์

ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ แบบคาสเซ็ท (Cassette type) อินเวอร์เตอร์คอนโทรล ปรับความถี่ประหยัดพลังงานได้ ทั้งแบรนด์ โตชิบาและแคเรียร์ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"โตชิบา" แบบคาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์ รุ่น "ความเย็น (บีทียู)""ประสิทธิภาพ (SEER/EER)""ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz)""ขนาดห้อง* (ตารางเมตร)"
RAV-TE401AP-T / RAV-SE401UP-T1 (R-410a) 13,600SEER 21.15220/1/5012 - 20
RAV-TE561AP-T / RAV-SE561UP-T1 (R-410a) 18,911SEER 19.99220/1/5015 - 25
RAV-TE801AP-T / RAV-SE801UP-T1 (R-410a) 23,286SEER 18.32220/1/5020 - 35
RAV-TE1001AP-T / RAV-SE1001UP-T1 (R-410a) 34,300SEER 18.13220/1/5030 - 50
RAV-TE1001A8-T / RAV-SE1001UP-T1 (R-410a) 34,300SEER 18.13380/3/5030 - 50
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1251UP-T1 (R-410a) 39,200SEER 16.71220/1/5035 - 55
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE1251UP-T1 (R-410a) 39,200SEER 16.71380/3/5035 - 55
"แคเรียร์" แบบคาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์ รุ่น "ความเย็น (บีทียู)""ประสิทธิภาพ (SEER/EER)""ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz)""ขนาดห้อง* (ตารางเมตร)"
38TSV0131A1 / 40TSV0131UP (R-410a) 13,600SEER 21.15220/1/5012 - 20
38TSV0181A1 / 40TSV0181UP (R-410a) 18,911SEER 19.99220/1/5015 - 25
38TSV0241A1 / 40TSV0241UP (R-410a) 23,286SEER 18.32220/1/5020 - 35
38TSV0361A1 / 40TSV0361UP (R-410a) 34,300SEER 18.13220/1/5030 - 50
38TSV0361A3 / 40TSV0361UP (R-410a) 34,300SEER 18.13380/3/5030 - 50
38TSV0401A1 / 40TSV0401UP (R-410a) 39,200SEER 16.71220/1/5035 - 55
38TSV0401A3 / 40TSV0401UP (R-410a) 39,200SEER 16.71380/3/5035 - 55