เครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลม

เครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น

ผลิตภัณฑ์เครื่องส่งลมเย็นแบบติดตั้งภายใน "แคเรียร์" เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์เครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลม "แคเรียร์" เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" เครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลม 220 โวลท์ "ความเย็น (บีทียู)""ปริมาณลม (ลบ.ฟุตต่อนาที)""ขนาดท่อ (นิ้ว)"ชนิด
42CLS004W2RO 13,0004001/2"CEILING CONCEAL
42CLS004W3RO 16,2304001/2"CEILING CONCEAL
42CLS006W2RO 20,1206001/2"CEILING CONCEAL
42CLS006W3RO 22,9706001/2"CEILING CONCEAL
42CLS008W3RO 28,8108001/2"CEILING CONCEAL
42CLS008W4RO 32,7908001/2"CEILING CONCEAL
42CLS010W3RO 32,7201,0001/2"CEILING CONCEAL
42CLS010W4RO 39,4201,0001/2"CEILING CONCEAL
42CLS012W3RO 39,5601,2001/2"CEILING CONCEAL
42CLS012W4RO 48,0501,2001/2"CEILING CONCEAL
42CLS014W3RO 45,3901,4003/4"CEILING CONCEAL
42CLS014W4RO 53,4301,4003/4"CEILING CONCEAL
42CLS016W3RO 51,8301,6003/4"CEILING CONCEAL
42CLS016W4RO 58,4401,6003/4"CEILING CONCEAL
42CLS020W3RO 63,9902,0003/4"CEILING CONCEAL
42CLS020W4RO 75,7702,0003/4"CEILING CONCEAL
"CARRIER" รุ่น "ความเย็น (บีทียู)""ปริมาณลม (ลบ.ฟุตต่อนาที)""ขนาดท่อ (นิ้ว)"ชนิด
40LAS004W 48,9501,6001"CEILING DUCT
40LAS006W 63,7402,0001"CEILING DUCT
40LAS007W 81,4902,6001"CEILING DUCT
40LAS009W 102,0303,2001"CEILING DUCT
40LAS012W 131,0104,0001-1/4"CEILING DUCT
40LAS015W 154,1605,0001-1/4"CEILING DUCT