เครื่องส่งลมเย็นแบบติดตั้งภายใน

ผลิตภัณฑ์เครื่องส่งลมเย็นแบบติดตั้งภายใน "แคเรียร์" เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" เครื่องส่งลมเย็นแบบติดตั้งภายใน 220 V / 1 PH"ความเย็น (บีทียู)""ปริมาณลม (ลบ.ฟุตต่อนาที)""ขนาดท่อ (นิ้ว)"ชนิด
42VFS004W-1014,4004001/2"CEILING TYPE
42VFS006W-1020,8006001/2"CEILING TYPE
42VFS008W-1026,1008001/2"CEILING TYPE
42VFS012W-1039,2001,2001/2"CEILING TYPE
42VFS014W-1043,7001,4001/2"CEILING TYPE
42VFS016W-1054,9001,6001/2"CEILING TYPE
42VFS020W-1068,5002,0001/2"CEILING TYPE
"แคเรียร์" เครื่องส่งลมเย็นแบบติดตั้งภายใน 220 V / 1 PH"ความเย็น (บีทียู)""ปริมาณลม (ลบ.ฟุตต่อนาที)""ขนาดท่อ (นิ้ว)"ชนิด
40VCT018W19,6008001/2"4-WAY CASSETTE
40VCT024W30,8008001/2"4-WAY CASSETTE
40VCT036W40,3001,1501/2"4-WAY CASSETTE
40VCT048W48,7001,3001/2"4-WAY CASSETTE
40VCT060W61,0001,4001/2"4-WAY CASSETTE
"แคเรียร์" เครื่องส่งลมเย็นแบบติดตั้งภายใน 220 V / 1 PH"ความเย็น (บีทียู)""ปริมาณลม (ลบ.ฟุตต่อนาที)""ขนาดท่อ (นิ้ว)"ชนิด
40QBS036W-1039,9001,2001/2"FLOOR STAND
40QBS048W-1052,4001,6001/2"FLOOR STAND
40QBS060W-1075,3002,0001/2"FLOOR STAND
40QDS080W-1085,4702,6007/8"FLOOR STAND
40QDS120W-10130,1904,0007/8"FLOOR STAND
40QDS150W-10150,1285,0007/8"FLOOR STAND