เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่

เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่

ผลิตภัณฑ์เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ "แคเรียร์" เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 3 ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ

"แคเรียร์" เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ : 380 โวลท์ "ความเย็น (บีทียู)""ปริมาณลม (ลบ.ฟุตต่อนาที)""ขนาดท่อ (นิ้ว)"ชนิด
40RBW012-3 128,2004,0001-1/4"AHU-DUCTED
40RBW012-4 157,4704,0001-1/4"AHU-DUCTED
40RBW015-3 162,7105,1001-1/4"AHU-DUCTED
40RBW015-4 193,1905,1001-1/4"AHU-DUCTED
40RBW018-3 191,4506,0001-1/4"AHU-DUCTED
40RBW018-4 228,9506,0001-1/4"AHU-DUCTED
40RBW021-3 225,6507,0001-1/2"AHU-DUCTED
40RBW021-4 268,0107,0001-1/2"AHU-DUCTED
40RBW024-3 258,3208,0001-1/2"AHU-DUCTED
40RBW024-4 307,4108,0001-1/2"AHU-DUCTED
40RBW027-3 290,4009,0001-1/2"AHU-DUCTED
40RBW027-4 345,4709,0001-1/2"AHU-DUCTED
40RBW030-3 337,55010,4002x 1-1/2"AHU-DUCTED
40RBW030-4 404,34010,4002x 1-1/2"AHU-DUCTED
40RBW033-3 356,50011,0002x 1-1/2"AHU-DUCTED
40RBW033-4 427,14011,0002x 1-1/2"AHU-DUCTED
40RBW036-3 392,97012,1002x 1-1/2"AHU-DUCTED
40RBW036-4 470,06012,1002x 1-1/2"AHU-DUCTED
40RBW040-3 428,12013,0002x 1-1/2"AHU-DUCTED
40RBW040-4 518,00013,0002x 1-1/2"AHU-DUCTED